TOETUSE TAOTLEJA 2017-10-12T14:06:59+00:00

Kes võib taotluse esitada?

 • Mida peab tegema, et hambaravitoetust saada?
 • Milliseid dokumente on vaja esitada?
 • Üldtingimused

Mida peab tegema, et hambaravitoetust saada?

Esimese sammuna tuleks käia hambaarsti juures ja lasta hinnata oma hammaste tervise olukorda.
Hambaarst koostab visiidi järgselt dokumendi, kus annab ülevaatliku hinnangu Sinu hammaste seisukorrast, parandamist vajavate hammaste hulgast või proteeside vajadusest. Samuti ravi maksumuse eelkalkulatsiooni ja selleks kuluva ajavahemiku.

Milliseid dokumente on vaja esitada?

Hambaravitoetuse saamise soovi korral tuleb esitada:

 • Taotlusavaldus. Blanketi saad alla laadida siit: TAOTLUSAVALDUSE BLANKETT
 • Hambaarsti poolt koostatud ravi maksumuse kalkulatsioon.
 • Pangakonto väljavõte 10 kuu laekumiste ja väljaminekute kohta.
 • Foto, millel on näha taotleja hammaste olukord enne hambaravi.
 • Isikut tõendava dokumendi koopia.

Kuhu taotlus saata?

 • Täidetud taotlusavalduse blankett koos vajalike lisadokumentidega saada postiga:
  Heategevusfond Naeratuse Eest SA
  Pojengi tee 34
  11913 Tallinn
 • või digiallkirjastatud avaldus koos lisadega e-mail’ile:

      Meelika@naeratuseeest.ee

Üldtingimused

  • Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigi täiskasvanud kodanikud alates 19. eluaastat.
  • Toetuse taotlemisel on eelistatud need, kelle sissetulek on võrdne või väiksem kui Eestis kehtestatud miinimumpalk või kelle perekonna sissetulek jääb alla toimetulekupiiri.
  • Toetuse Taotleja saadab sihtasutusele täidetud taotlusvormi koos nõutavate lisadega (Pangakonto väljavõte 10 kuu laekumiste ja väljaminekute kohta. Foto, millel on näha taotleja hammaste olukord enne hambaravi. Taotlejale hambaraviasutusest väljastatud personaalne raviplaan koos eeldatava maksumusega).
  • Teenuse pakkuja leiab toetuse taotlejale hammaste raviks võimalikult soodsa, sobiva, mõistliku lahenduse ja materjalid.
  • Toetuse saamise otsustab heategevusfondi nõukogu. Nõukogusse läbi vaatamisele ja otsuse tegemiseks lähevad ainult korrektselt ja tingimustele vastavad taotlused.
  • Heategevusfond võib vajadusel küsida toetuse taotlejalt või tema raviarstilt lisainfot.
  • Positiivse otsuse korral ei kanta toetussummat taotleja pangakontole, vaid tasutakse raviarve vastavalt eelnevalt kinnitatud raviplaanile ja kokkuleppele.
  • Positiivse otsuse korral edastab heategevusfond teenuse osutajale garantiikirja tõendamaks ravikulude katmist eelnevalt saadud raviplaani ja hinnakalkulatsiooni põhjal.
  • Kui raviplaanis on vaja teha põhjendatud muudatusi tuleb see koheselt kooskõlastada heategevusfondiga.
  • Taotluse esitamine ei taga toetuse saamist.
  • Heategevusfond jagab toetust vastavalt võimalustele.
  • Peale hambaravi teostamist tuleb esitada foto, millelt on tuvastatav, et taotleja on hambaravi saanud. Foto tuleb esitada enne heategevusfondi poolt tehtavat viimast makset teenuse teostajale.

TEE OMA ANNETUS