Kes võib taotluse esitada?

 • Mida peab tegema, et hambaravitoetust saada?
 • Milliseid dokumente on vaja esitada?
 • Üldtingimused
 • Taotluse esitaja meelespea

Mida peab tegema, et hambaravitoetust saada?

Esimese sammuna tuleks käia hambaarsti juures ja lasta hinnata oma hammaste tervise olukorda.
Hambaarst koostab visiidi järgselt dokumendi, kus annab ülevaatliku hinnangu Sinu hammaste seisukorrast, parandamist vajavate hammaste hulgast või proteeside vajadusest. Samuti ravi maksumuse eelkalkulatsiooni ja selleks kuluva ajavahemiku.

Milliseid dokumente on vaja esitada?

Hambaravitoetuse saamise soovi korral tuleb esitada:

 • Taotlusavaldus. Blanketi saad alla laadida siit: TAOTLUSAVALDUSE  BLANKETT
 • Hambaarsti poolt koostatud ravi maksumuse kalkulatsioon.
 • Pangakonto väljavõte 10 kuu laekumiste ja väljaminekute kohta.
 • Foto, millel on näha taotleja hammaste olukord enne hambaravi.
 • Isikut tõendava dokumendi koopia.

Kuhu taotlus saata?

 • Täidetud taotlusavalduse blankett koos vajalike lisadokumentidega saada postiga:
  Heategevusfond Naeratuse Eest SA
  Pojengi tee 34
  11913 Tallinn
 • või digiallkirjastatud avaldus koos lisadega e-mail’ile:

      Meelika@naeratuseeest.ee

Üldtingimused

  • Toetust saavad taotleda Eesti Vabariigi täiskasvanud kodanikud alates 19. eluaastat.
  • Toetuse taotlemisel on eelistatud need, kelle sissetulek on võrdne või väiksem kui Eestis kehtestatud miinimumpalk või kelle perekonna sissetulek jääb alla toimetulekupiiri.
  • Toetuse Taotleja saadab sihtasutusele täidetud taotlusvormi koos nõutavate lisadega (Pangakonto väljavõte 10 kuu laekumiste ja väljaminekute kohta. Foto, millel on näha taotleja hammaste olukord enne hambaravi. Taotlejale hambaraviasutusest väljastatud personaalne raviplaan koos eeldatava maksumusega).
  • Teenuse pakkuja leiab toetuse taotlejale hammaste raviks võimalikult soodsa, sobiva, mõistliku lahenduse ja materjalid.
  • Toetuse saamise otsustab heategevusfondi nõukogu. Nõukogusse läbi vaatamisele ja otsuse tegemiseks lähevad ainult korrektselt ja tingimustele vastavad taotlused.
  • Heategevusfond võib vajadusel küsida toetuse taotlejalt või tema raviarstilt lisainfot.
  • Positiivse otsuse korral ei kanta toetussummat taotleja pangakontole, vaid tasutakse raviarve vastavalt eelnevalt kinnitatud raviplaanile ja kokkuleppele.
  • Positiivse otsuse korral edastab heategevusfond teenuse osutajale garantiikirja tõendamaks ravikulude katmist eelnevalt saadud raviplaani ja hinnakalkulatsiooni põhjal.
  • Kui raviplaanis on vaja teha põhjendatud muudatusi tuleb see koheselt kooskõlastada heategevusfondiga.
  • Taotluse esitamine ei taga toetuse saamist.
  • Heategevusfond jagab toetust vastavalt võimalustele.
  • Peale hambaravi teostamist tuleb esitada foto, millelt on tuvastatav, et taotleja on hambaravi saanud. Foto tuleb esitada enne heategevusfondi poolt tehtavat viimast makset teenuse teostajale.

Taotluse esitaja meelespea 

Enne taotluse esitamist:

 • Vaata üle oma sissetulekud ja väljaminekud ning analüüsi, kas on võimalik säästa ja koguda raha hambaraviks.
 • Pöördu oma lähedaste poole abi ja toetuse saamiseks. Lähedane ei pruugi teada, et vajad toetust, seega küsi julgelt. Toetus võib olla rahaline. Samuti saab lähedane toetada ja nõustada ka asjaajamistel.
 • Pöördu oma tööandja poole saamaks teada tööandja võimalustest toetada sinu hambaravi.
 • Pöördu kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole saamaks teada nende poolt pakutava toetuse saamise võimaluse kohta.
 • Soovitame hambaravi saamiseks pöörduda selle hambaarsti poole, kes on Eesti Haigekassa lepingupartner, saamaks täiskasvanute hambaravihüvitist ja hambaproteeside hüvitist.
 • Tee enne hambaarsti juurde minekut kindlaks, kas antud arst on Eesti Haigekassa lepingupartner https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravi-partnerid NB! Jälgi, et antud leheküljel olevas lahtris eriala oled valinud Täiskasvanute hambaravi.
 • Vajadusel küsi nõu meie fondi inimeselt enne taotluse esitamist hambaraviga seotud küsimuste korral.
 • Kui endal ei ole piisavalt raha, et hambaravi eest tasuda, siis ära alusta hambaraviga enne Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutuselt otsuse saamist.

Mida põhjalikumalt täidad taotlusavalduse, seda lihtsam on aru saada sinu toetamise vajadusest.