Heategevusfond Naeratuse Eest

Eesmärk

Leida vahendeid selleks, et toetada Eestis hambaravi vajavate isikute hambaravikulude katmist, hammaste tervishoiu ja suuhügieeni propageerimist ning elanike teavitamist selle olulisusest.

Missioon

1. Kõikidel Eesti elanikel on hambad terved ja nad teavad, kuidas hammaste eest õigesti hoolitseda. 

Visioon

Aastal 2025 on SA-l juhtiv roll inimeste heaolu tõstmisel, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse leevendamisel võrdselt ligipääsetava hambaravi võimaldamise kaudu.


Saamise lugu

Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus loodi 27.01.2017 eesmärgiga toetada Eestis hambaravi vajavate isikute hambaravikulude katmist ning teavitada elanikke suuhügieeni ja hammaste tervishoiu olulisusest.

Idee fondi loomiseks tuli asutajatel eelkõige enda varasematest hambaraviga seotud kogemustest ja ravi kallidusest. Otsustav tõuge tuli peale Kanal2 telesaadet “Roaldi nädal”, kus kajastati Eesti inimeste kehva hammaste olukorda ning seda, mis mõju avaldab see nende igapäevaelule ja toimetulekule.

Sageli võime kohata tänavatel, poodides, töökohtades ja kodudes inimesi, kes kunagi ei naerata. Selle põhjuseks ei ole mitte alati halb tuju vaid pigem see, et hambad on lagunenud või ei ole neid üldse.

Paljudel, kelle hambad vajavad ravi, ei ole piisavalt materiaalseid võimalusi. Kui hambaravi kallidust kurdavad ka Eesti keskmist palka saavad inimesed, siis miinimum- või selle lähedast palka teenivatel isikutel on kordades raskem või sootuks võimatu oma hambaravi eest maksta. Kui on valida, kas osta endale ja lastele süüa või minna hambaarsti juurde, siis on esmavalikuks siiski toit.

Eesti tervishoiusüsteemis on hambaraviteenuse kulude katmine jäetud iga üksikisiku enda kanda (alates 01.07.2017 hüvitab Haigekassa 30eur/aastas). Võrreldes teiste tervishoiuteenustega, mis on ühtviisi hüvitatavad ning kättesaadavad nii kõrge- kui madalapalgalistele, süveneb hammaste ravi puudutavas valdkonnas ebavõrdsus. Seda saavad endale lubada vaid majanduslikult heal järjel olevad inimesed.

Seetõttu kutsume ka Sind head tegema ja toetama väikese sissetulekuga Eesti inimeste hambaravi!

Nii saame koos kaasa aidata ebavõrdsuse vähendamisele, mis on tekkinud seoses inimeste elukoha ja/või madalate palkadega ja mille tõttu ei ole kõikidel Eesti inimestel võimalik hädavajalikku ja olulist terviseteenust kasutada. 

Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus