HEILI SUSI

Olen töötanud 15 aastat hoolekandeasutuse erinevatel positsioonidel ja näinud, kuidas majanduslikud raskused vähendavad inimeste võimet oma eluga hakkama saada ja sealhulgas oma tervise eest hoolitseda.
Kuna hambaravi on kallis, on oma hammaste korras hoidmine paljudele inimestele üle jõu käiv, kuid samas on puudujäägid selles vallas kohe märgatavad. Personalitöötaja ja värbajana olen ise kogenud, kuidas puuduvad või katkised hambad on justkui märgiks sotsiaalsest tõrjutusest, vähendades niimoodi oluliselt ka inimeste konkurentsivõimet tööjõuturul.
Tahan selle fondi tegevusse panustada, et ka neil inimestel, kellel endal puudub võimalus oma hammaste ravimiseks, oleks juurdepääs nii olulisele teenusele nagu hambaravi ja seeläbi võiksid nad tunda ennast täisväärtusliku ja terve ühiskonna liikmena. See omakorda innustaks neid olema aktiivsed tööturul ja muus ühiskondlikus elus.