MEELIKA LIMBERG

Olen töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas 15 aastat toimetulekuraskustes olevate täiskasvanud inimestega, alguses sotsiaaltöötajana, hiljem üksuse juhina. Heategevuse ja vabatahtliku töö pisiku sain ma Eesti Punase Risti Tallinna Seltsist, olles vabatahtlik noor 7-8 aastat. Sealt sain ma esmased teadmised sellest, kuidas toetada teisi ning ka sellest, et kõikidel ei lähe alati ühtviisi hästi.

Minu üldisem eesmärk on aidata kaasa vaesuse ja tõrjutuse vähendamisele ja ma soovin, et Eestis elavatel inimestel oleks võrdsemad võimalused terviseteenustele, sõltumata sellest, kes nad on ja millist ravi/abi vajavad. Heategevusfondi tegevuses osaledes saan ma anda oma panuse selleks, et inimeste heaolu paraneks ja pakkuda võimalust nendele, kes soovivad panustada heategevusse.