Hambaravi 2015, statistika

Originaalartikkel : Tervise Arengu Instituut 

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2015. aasta statistika hambaarsti visiitide ja töö kohta.
Eelmisel aastal tehti Eestis 1,5 miljonit hambaravi visiiti, mida on 0,8% rohkem kui aasta varem. Samas hambaarsti juures käinud inimeste arv langes 1,8% võrra. Iga Eesti elaniku kohta tehti 1,1 hambaravivisiiti ning see suhtarv pole alates 2009. aastast oluliselt muutunud. Võrdlusena saab tuua, et näiteks 15 aastat tagasi oli keskmine hambaravivisiitide arv ühe elaniku kohta 1,4.

Proteetilise ravi visiite tehti mullu üle 240 000, mida on paari protsendi võrra vähem kui aasta varem. Proteese saanud inimeste arv langes 6%.

Ortodontiliste visiitide arv 2015. aastal tõusis võrreldes aasta varasemaga 2,5% – ortodonti külastati ligi 134 000 korral. Olulise muutusena saab välja tuua, et esimest korda oli täiskasvanute (15-aastased ja vanemad) ortodontilisi visiite rohkem kui lastel – need moodustasid juba 51% kõigist vastuvõttudest.

Suuhügienistide poolt tehti 2015. aastal kokku 18 159 vastuvõttu, neist umbes kümnendik olid laste visiidid.

Möödunud aastal suurenes ka hammaste ja lõualuusüsteemi röntgenuuringute arv − kokku tehti üle 281 000 uuringu, mida on 1% võrra rohkem kui 2014. aastal. Uuringutest 59% moodustasid üksikhammaste ning 38% panoraamröntgenogrammid, kolju külgülesvõtteid tehti veidi üle 3%.

Koos uute andmete avaldamisega täiendati ka aastate 1999–2014 andmeid. Uute näitajatena lisati andmebaasi paigaldatud ortodontiliste aparaatide arv ning ravitud hammaste, sealhulgas juureravitud hammaste arvud. Kui ravitud hammaste arvuks esitati mullu kokku 1 049 884, siis juureravitud hambaid oli neist 14%. Igemepõletiku ja hambajuureümbrise haigustega seotud ravivisiitide arv (andmebaasis „Parodontiidi ravivisiidid“) moodustas 5% kõikidest hambaravi visiitidest.